Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. 

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.